Civic Engagement Platform

An official website of the OECD.
Created by the Public Governance Directorate This website was created by the OECD Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) and Observatory of Civic Space, both within the Public Governance Directorate (GOV).
How to validate authenticity Validation that this is an official OECD website can be found on the Civic Space page of the corporate OECD website.
Go back

Consultation on Civic Space and Engagement with Civil Society Organisations in Romania / Consultare privind spațiul civic și implicarea organizațiilor societății civile din România

Description

Vă rugăm să găsiți mai jos traducerea în limba română a textului

Across the world, citizens are calling for more openness, transparency, integrity, accountability and participation at all levels of government. The OECD approach to civic space is informed by its long-standing focus and expertise on good governance and open government, as well as its constructive relationship with civil society actors.

As part of a wider project on “Enhancing policy coherence, transparency and coordination at the centre of the government in Romania”, the OECD Observatory of Civic Space will support the General Secretariat of the Government of Romania with a: 1) Civic Space Scan of Romania; and 2) the development of a strategy and implementation roadmap for civil society involvement in decision-making.

Beginning in November 2021, the project is seeking to improve the government’s capacity to create the necessary conditions for a robust civil society, to coordinate and engage more effectively with civil society, and to streamline civic engagement, with a view to more socially inclusive, responsive, coordinated and predictable policy and decision-making.

We want to hear from you! Please get in touch with your recommendations for the Government of Romania.

As part of the Scan, the Observatory of Civic Space is calling for suggestions and ideas on the following questions from Romanian members of the public and non-governmental actors (e.g. civil society organisations, associations, NGOs, foundations, trade unions, the non-profit business sector, think-tanks, journalists, academics).

 • How can Romania strengthen its commitment to civic space?
 • How can Romania strengthen the enabling environment for civil society organisations (CSO)? e.g. relevant laws, policy frameworks, access to public funding?
 • How can Romania better engage with CSOs in policy-making and service design and delivery?
 • What steps could a) the Romanian government and b) CSOs take to build trust with one another?
 • What content would you like to see included in a strategy for civil society involvement in decision-making?

To participate in the consultation:

 1. Open an account by registering here.

 2. In the debate section, click on each of the questions and share with us your ideas no later than 15 March 2022.

 3. You can also engage with other participants by commenting on their ideas and up/down voting your favourite recommendations under each question.

 4. Please share the consultation widely within your network!

Should you encounter any technical difficulties, do not hesitate to contact Claire.McEvoy@oecd.org or Marie.Whelan@oecd.org in English or Romanian. If for any reason you do not wish to register with the system or have your name appear on it, please feel free to email us your comments in confidence.

Submissions will inform the OECD’s analysis and interviews with governmental and non-governmental actors in early 2022.

The final Civic Space Scan will be published in September 2022.

Learn more about our work on Civic Space here.

Peste tot în lume, cetățenii cer mai multă deschidere, transparență, integritate, responsabilitate și participare la toate nivelurile de guvernare. Abordarea OCDE asupra spațiului civic este bazată pe expertiza sa de lungă durată asupra bunei guvernări și guvernării deschise, precum și a relației sale constructive cu actorii din societatea civilă.

Ca parte a unui proiect mai amplu privind „Îmbunătățirea coerenței, transparenței și coordonării politicilor la centrul guvernului din România”, Observatorul Spațiului Civic al OCDE va sprijini Secretariatul General al Guvernului României cu: 1) scanarea spațiului civic al României; și 2) dezvoltarea unei strategii și a unei foi de parcurs pentru implementare în vederea implicării societății civile în procesul decizional.

Începând cu luna noiembrie 2021, proiectul urmărește să îmbunătățească capacitatea Guvernului de a crea condițiile necesare pentru o societate civilă solidă, de a se coordona mai eficient cu societatea civilă și de a eficientiza angajamentul civic, având o abordare mult mai incluzivă social, receptivă, coordonată și predictibilă în elaborarea politicilor și luarea deciziilor.

Vrem să auzim de la tine! Vă rugăm să ne contactați cu recomandările dumneavoastră pentru Guvernul României.

În cadrul scanării, Observatorul Spațiului Civic solicită sugestii și idei cu privire la următoarele întrebări din partea membrilor publicului român și ai actorilor neguvernamentali (exemplu: organizații ale societății civile, asociații, fundații, sindicate, mediul de afaceri, think-tanks, jurnaliști, cadre universitare).

 • Cum poate România să-și consolideze angajamentul față de spațiul civic?
 • Cum poate România să consolideze un mediu favorabil pentru organizațiile societății civile (OSC)? de exemplu: legi relevante, politici publice, acces la finanțare publică?
 • Cum poate România să colaboreze mai bine cu organizațiile societății civile în elaborarea politicilor și în proiectarea și furnizarea de servicii?
 • Ce pași ar putea face a) Guvernul României și b) organizațiile societății civile pentru a construi un nivel de încredere reciproc?
 • Ce conținut ați dori să vedeți inclus într-o strategie privind implicarea societății civile în procesul decizional?

Pentru a participa la consultare:

 1. Deschideți un cont înregistrându-vă aici.

 2. În secțiunea de dezbateri, faceți clic pe fiecare dintre întrebări și împărtășiți-ne ideile dumneavoastră până la 15 martie 2022.

 3. De asemenea, puteți colabora cu ceilalți participanți comentându-le ideile și votând în sus/jos recomandările preferate la fiecare întrebare.

 4. Vă rugăm să distribuiți consultarea pe scară largă în cadrul rețelei dumneavoastră!

În cazul în care întâmpinați dificultăți tehnice, nu ezitați să contactați Claire.McEvoy@oecd.org sau Marie.Whelan@oecd.org în limba engleză sau română. Dacă, din orice motiv, nu doriți să vă înregistrați în sistem sau ca numele dumneavoastră să apară în acesta, nu ezitați să ne trimiteți comentariile dumneavoastră prin e-mail în mod confidențial.

Contribuțiile vor documenta analiza și interviurile OCDE cu actori guvernamentali și neguvernamentali la începutul anului 2022.

Scanarea finală a spațiului civic va fi publicată în Septembrie 2022.

Aflați mai multe despre activitatea noastră privind spațiul civic aici.

Additional information